Настройка пианино. Пантелеймоновка.


Настрою ваше пианино тел:(095)057-42-80 или (071)335-40-80(феникс)